• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
    A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

  • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

  • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Brandýs nad Labem - pátek 21.4.2017
Vážení zákazníci, dle informací vlastníka nemovitosti, v ulici Lipová č.p. 1498 neteče voda, a to z důvodu havárie stoupaček v domě. Havárie není na našem vodovodním řadu, proto se s dotazy obracejte na správce či vlastníka nemovitosti Lipová č.p. 1498.

Skorkov, Podbrahy, Otradovice
z důvodu opravy svodného řadu ve dnech 10.4.2017-30.6.2017 bude obecní vodovod zásobován ze záložního zdroje. Více informací zde:
Opatření Otradovice, Podbrahy, Skorkov

Vážení zákazníci,
z důvodu oprav na vodovodním řadu bude ve čtvrtek 27.4.2017 od 8.00 do 15.00 hod. přerušena dodávka vody v Brandýse nad Labem. Dotčené ulice - viz mapka: odstávka
Děkujeme za pochopení.

Z důvodu výluky na přívodním vodovodním řadu bude dne 26. 4. 2017 od 01:00 hodin do dne 27.4.2017 do 08:00 hodin přerušena dodávka pitné vody a to do obcí Přední kopanina, Tuchoměřice, Kněževes. Náhradní zásobování pitnou vodou zajištěno. Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě.

Zadejte hledaný výraz

Náš servis

Vodovody | Kanalizace | Čistírny odpadních vod ČOV

 

Společnost STAVOKOMPLET spol. s r.o. byla založena v roce 1992 jako stavební firma zaměřující se na vodohospodářské, inženýrské a silniční stavby. Od roku 2000 provozujeme a realizujeme vodovody a kanalizace. Zaměstnáváme 150 profesionálních pracovníků a disponujeme širokou škálou vlastního technického vybavení.

Zajišťujeme dodávky vody do zhruba 30 obcí a měst ve Středočeském kraji, a to dlouhodobě a k všestranné spokojenosti. Jde tedy o zhruba 40 000 lidí, u stejného počtu odvádíme odpadní vody nebo zajišťujeme chod ČOV. V rámci našich služeb vedeme transparentní agendu, spojenou s vyúčtováním vodného a stočného, včetně detailní evidence zákazníků. S odběrateli uzavíráme smlouvy o dodávce vody a odvádění a čistění odpadních vod.

Dnes se řadíme mezi 40 největších provozovatelů vodovodů a kanalizací v ČR z celkových 2 300 evidovaných provozovatelů. Jsme držiteli certifikátů kvality.

Co nabízíme i vaší obci, organizaci nebo lokalitě:

– realizace a provoz vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu pro města a obce, včetně kompletní agendy
– realizace a provoz vodovodů, kanalizací a ČOV areálů firem, včetně kompletní agendy
– tlakové čištění kanalizačních stok a potrubí
– odvoz a likvidace odpadních vod
– výměna a montáž vodoměrů
– navrtávání vodovodního potrubí pod tlakem o průměru 25-80 mm
– zamrazování potrubí (vodovodní, topení) CO2 do průměru 50 mm

Vozový park

Naprostou většinu vozového parku i technologického zařízení, jež jsou nezbytné pro plynulou dodávku kvalitní pitné vody a servis soustav, přímo vlastníme. Z technického vybavení důležitého pro údržbu stokové sítě disponujeme kombinovaným kanalizačním vozem MAN KOMBI SK 10 o objemu nástavby 7+11 m3 pro čištění kanalizace tlakovou vodou s okamžitým odsáváním a následnou likvidací kalu. Dále máme pro naše odběratele a klienty v pohotovosti vozy LIAZ – FABOK kanalizační vůz 7 m3 či tlakový vůz CAK 3000 – JOHUR .

Vlastníme zemní stroje, nákladní automobily nebo cisterny. Jsme tak schopni ve velmi krátkém časovém úseku zajistit jejich nasazení v případě havárií. K našemu vybavení patří také výkonná čerpadla a elektrocentrály. Pro údržbu kanalizace disponujeme nákladní Avií s hydraulickou rukou, navíjecím zařízením a dále autojeřábem TATRA.

tlako-sací vůz MAN

Kamerovací a měřící vozidlo

 

 

 

 

 

Naše technologie

Naše společnost je plně vybavena k provozování vodohospodářských infrastruktur měst a obcí. Veškerá provozní činnost je zajišťována pomocí vlastních, školených pracovníků. Vlastníme centrální vodárenský počítačový dispečink firmy CONEL s radiovým přenosem dat z jednotlivých napojených objektů. Na tomto dispečinku sledujeme požadované údaje a dle těchto údajů vyhodnocujeme a optimalizujeme jejich provoz a stav. Z tohoto dispečinku jsme schopni v některých objektech i ovládat technologii provozních objektů.

Pro monitoring provozních objektů (podtlakové stanice odp. vod, čerpací stanice odp. vod) dále využíváme GSM moduly s hlášením havárií na poruchovou službu. Jsme vybaveni přístroji SEBA DYNATRONIC, SEWERIN, PRIMAYER – Phocus k vytýčení potrubí a měření úniků vody z vodovodního potrubí, přístroji DATALOGERY a softwarem CDL pro měření průtoků vody a jeho okamžité vyhodnocování.

Zařízení Thermo Orion nám pomáhá v měření základních parametrů dodávané vody a odpadní vody. S kyslíkovými sondami INSA optimalizujeme chod technologií ČOV. Novinkou v našem arzenálu je i mobilní kamera pro prohlídku stokové sítě. Pro opravu strojně technologických zařízení vlastníme plně vybavenou zámečnickou dílnu vč. soustruhů, svářecích zařízení, stojanových vrtaček a dalšího drobného nářadí.

Dataloger  Kamerový vozík REVI 550 Nástrčná kamera REVI 250