• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
    A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

  • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

  • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Brandýs nad Labem - pátek 21.4.2017
Vážení zákazníci, dle informací vlastníka nemovitosti, v ulici Lipová č.p. 1498 neteče voda, a to z důvodu havárie stoupaček v domě. Havárie není na našem vodovodním řadu, proto se s dotazy obracejte na správce či vlastníka nemovitosti Lipová č.p. 1498.

Skorkov, Podbrahy, Otradovice
z důvodu opravy svodného řadu ve dnech 10.4.2017-30.6.2017 bude obecní vodovod zásobován ze záložního zdroje. Více informací zde:
Opatření Otradovice, Podbrahy, Skorkov

Vážení zákazníci,
z důvodu oprav na vodovodním řadu bude ve čtvrtek 27.4.2017 od 8.00 do 15.00 hod. přerušena dodávka vody v Brandýse nad Labem. Dotčené ulice - viz mapka: odstávka
Děkujeme za pochopení.

Z důvodu výluky na přívodním vodovodním řadu bude dne 26. 4. 2017 od 01:00 hodin do dne 27.4.2017 do 08:00 hodin přerušena dodávka pitné vody a to do obcí Přední kopanina, Tuchoměřice, Kněževes. Náhradní zásobování pitnou vodou zajištěno. Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě.

Zadejte hledaný výraz

Naše voda

Pitnou vodou zásobujeme téměř 40 000 obyvatel Středočeského kraje.

DSCN3940

Uvědomujeme si, že voda je stále vzácnějším prvkem, o jehož zdroje je třeba neustále pečovat. A chránit je.

voda kačeny

Staráme se o provoz a modernizaci vodovodní sítě tak, aby nedocházelo ke ztrátám vody. Neustále kontrolujeme její kvalitu, abychom dostáli nejlepší pověsti Středočeské vody.

DSCN3939

Našim zákazníkům garantujeme vodu nejvyšší kvality. Středočeskou vodu. O to se stará tým 150 zkušených profesionálů, kteří se denně pohybují v terénu. A mají jeden hlavní cíl: zajistit vám pitnou vodu, která vyhovuje všem nejpřísnějším hygienickým a zdravotním nárokům a máte ji kdykoliv se vám zachce.

Za Středočeskou vodou stojí renomovaná společnost STAVOKOMPLET spol. s r.o., která na trhu působí od roku 1992 a 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. působící v oblasti vodovodů a kanalizací od roku 1990. Vedle provozu veřejných vodovodů zajišťujeme také likvidaci odpadních vod, včetně provozu čistíren odpadních vod (ČOV).

20160421_080137

Kvalita vody

Koncovým zákazníkům garantujeme soustavnou kontrolu odebírané vody z veřejného vodovodu. Nedílnou součástí naší služby je permanentní kontrola stavu vodovodního řadu, investice do jeho rozšiřování a zkvalitňování, stejně jako snižování ztrát pitné vody při její distribuci. Nejčerstvější výsledky měření pro každou obec najdete v jejím profilu, pod odkazem Výsledky laboratorního měření kvality vody. S důrazem na kvalitu dodávané vody souvisí také péče o krajinu, která je zdrojem pitné vody. Nestaráme se proto jen o samotné zdroje, ale i jejich okolí. A bedlivě monitorujeme všechny aktivity s možným dopadem na vodní zdroje, nevyjímaje zemědělství.Uvědomujeme si, že právě voda je lakmusovým papírkem kondice celého místního ekosystému. A proto si zaslouží příroda jako celek nejvyšší pozornost.
Na Jizeře

Zdroje vody

Kvalitní pitnou vodu zajišťujeme z několika monitorovaných vodních zdrojů. Ty spolu s vlastníky vodovodních sítí volíme tak, aby byly dostatečným rezervoárem kvalitní pitné vody i v suchém období jako v létě 2015.Na většině míst, kde působíme, kombinujeme několik vodních zdrojů. Proto, aby byla zaručena jistota v dodávce pitné vody pro koncové odběratele. V případě generálního výpadku nebo celkové opravy, disponujeme dostatečným množstvím cisteren. Nejčastěji čerpáme vodu z nádrží Káraný a Želivka, případně Vrchlice. Využíváme i vlastní vrty, stejně jako záložní studny. V některých obcích jsme napojeni na skupinový vodovod, jako jsou Pražská vodárenská soustava nebo Středočeské vodárny, kde uplatňujeme přísnou lokální údržbu i kontrolu kvality.
Potok

Laboratoře

Kvalitu dodávané vody a odpadní vody měříme v akreditovaných a autorizovaných laboratořích Vodní zdroje GLS Praha a.s. a Miroslav Šena – Vodohospodářská laboratoř. Nově kontrolní odběry vybraných chemických ukazatelů zpracovává pražská laboratoř ALS Czech republic s.r.o. Všichni naši dodavatelé mají certifikaci autorizované a akreditované laboratoře dle zákonných požadavků. V souladu s přísnými zákony platí, že při zjištění jakékoliv odchylky od vytyčených norem dochází okamžitě ke kontrolnímu měření. Pakliže i to potvrdí vyšší hodnoty jakékoliv látky, dochází k okamžitému řešení – od technologických až po ochranu koncového uživatele.
laboratoř-V