• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
  A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

 • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

 • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

 • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Lysá nad Labem - Litol: dne 3.9.2019 bude z důvodu havarijní opravy vodovodního řadu přerušena dodávka vody viz mapka: Lysá nad Labem Litol 3.9.2019

nabídka práce do zákaznického oddělení ve Velkých Přílepech

      1.Vodohospodářská společnost s.r.o.

          Kladenská 132

          Velké Přílepy

 

PŘIJME:

administrativní pracovnici do zákaznického oddělení

 

Pracovní poměr na dobu určitou (později na dobu neurčitou)

 

Požadujeme:

Řidičský průkaz skupina B

Znalost práce na PC (Word, Excel)

Preferujeme profesionální vystupování, zodpovědnost a spolehlivost

 

Nástup možný ihned

Své životopisy prosím zasílejte na e-mail: urbanova@stavokomplet.cz

 

Vážení odběratelé obce Dobrovíz,

z důvodu havarijní situace na dálkovém přivaděči (není v naší správě), ze kterého je zásobována obec Dobrovíz pitnou vodou, byly provedeny naším dodavatelem vody Středočeskými vodárnami a.s. bez předchozího oznámení manipulace se změnou zdroje pitné vody a se snížením tlakových poměrů v předávacím bodě pro přivaděč Dobrovíz a tím snížení tlaku na vodovodu v obci Dobrovíz. Tento stav bude zřejmě dlouhodobější a bude trvat do odvolání. O změně Vás budeme informovat. V případě problémů s uvedenou změnou tlakových poměrů nás informujte na Zákaznickém oddělení 1. Vodohospodářská, Velké Přílepy. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Lysá nad Labem - Z důvodu současných nadlimitních odběrů vody na vodovodní síti, může lokálně docházet k lehkému zakalení dodávané vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Důvodem je vyšší rychlost proudění vody ve vodovodních řadech během nadlimitních odběrů koncových odběratelů. V případě, že tyto nadlimitní odběry vody budu pokračovat, může dojít i k omezování dodávky pitné vody. Žádáme odběratele, aby v současné době co nejvíce omezili použití pitné vody k zalévání, napouštění bazénů apod. Děkujeme za pochopení a spolupráci

Hradešín, Přišimasy, Horka a Skřivany: v období od 1.6.2019 do 31.7.2019 je na základě Opatření obecné povahy omezeno užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Více zde: Přišimasy, Hradešín Opatření obecné povahy

Přijmeme pracovníka odečtové služby. Více informací zde: odečty vodoměrů

Máte zájem pracovat v naší firmě? Bližší informace zde: montér vodovodů

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje odběratele jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly odběratelem poskytnuty ve smlouvě o dodávce voda a odvádění a čištění odpadních vod uzavřené v souladu s § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců provozovatele. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou. Držitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, má právo vznést námitku proti zpracování. Veškerá svá práva je nutno uplatňovat písemnou formou směrovanou na adresu provozovatele.

Chystáte se napustit bazén? Mohlo by Vás zajímat... Chystáte se napustit bazén vodou z vodovodu

Šetření vodou v obci Chýně

Vážení odběratelé, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Neprovádějte prosím závlahy zahrad z vodovodního řadu stejně jako napouštění bazénů a podobně.
Hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.
Prosíme občany, aby se taktéž předzásobili vodou.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace

Stanoviko 1 VHS_výpadky dodávky vody (2)

Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě.

Zadejte hledaný výraz

Novinky

Chcete vědět ve o opravách nebo odstávkách vody, modernizaci vodovodní či odpadní sítě anebo vás zajímá dění v naší společnosti STAVOKOMPLET? Zde pro vás máme chronologicky řazené novinky a upozornění.


 • Chýně

  Prohlášení vedení společnosti

  Vážení odběratelé,

  v minulých dnech jste byli informováni paní starostkou na webových stránkách obce Chýně o poskytování náhradního zásobování vodou v cisternách v souvislosti s aktuálními výpadky v dodávkách vody v některých částech obce. Protože informace paní starostky obsahovala nepřesné a zavádějící údaje, uvádíme je tímto na pravou míru:

  Povinnost provozovatele zajistit odběratelům náhradní zásobování vodou je taxativně vymezena v § 9 odst. 5, § 9 odst. 6 písm. a) a v § 9 odst. 8 zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, která stanoví, že tuto povinnost má provozovatel v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo vodovodní přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku; dále pak při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Jak je z tohoto přehledu patrné, je povinnost k náhradnímu zásobování vodou omezena na výše vyjmenované případy. Vzhledem k tomu, že příčiny současných výpadků v zásobování vodou nespadají ani pod jeden z výše uvedených případů a že ani provozovatelská smlouva s obcí Chýně ani smlouvy o dodávce vody s odběrateli neobsahují rozšiřující výklad výše citovaných ustanovení tohoto zákona, není naše společnost jako provozovatel vodou pro veřejnou potřebu povinna zajišťovat na své náklady náhradní zásobování vodou.

  Děkujeme Vám za pochopení.

 • Chýně

  Nedostatek pitné vody v obci Chýně

  Vážení odběratelé,
  situace se zásobováním některých částí obce Chýně pitnou vodou je již po delší dobu zhoršená, opakuje se především v jarních a letních měsících.
  Kvalitní pitná voda se stává drahocennou surovinou, dovolujeme si apelovat na každého odběratele, aby zvážil jak se zdroji pitné vody nakládat.
  (Více čtěte po poklepání na nadpis článku)

 • Nepodceňujte kapající kohoutek nebo protékající WC

  1000 litrů je 1m3

  Kontrolujete ve Vašem vyúčtování množství spotřebované vody? Porovnáváte konečný stav měřidla uvedený na faktuře se skutečností? Víte, jak prověřit, nemáte-li únik vody v domácnosti? Pokud jste na všechny tři otázky odpověděli ano, děkujeme Vám za Váš zájem o naši službu – dodávku vody z vodovodů pro veřejnou potřebu.

  Množství spotřebované vody může ovlivnit mnoho faktorů. Dovolte nám, abychom Vám některé z nich připomněli. Zbytečně vodou neplýtvejte, používejte sprchu místo klasické koupele ve vaně, sprchování zbytečně neprodlužujte, vypínejte přívod vody, když ji zrovna nepoužíváte. Nainstalujte si WC s volbou množství spláchnuté vody, neumývejte nádobí pod tekoucí vodou. Zalévejte zahrádky vodou z jiných zdrojů. Jednoduchým způsobem proveďte kontrolu vnitřních rozvodů vody v domácnosti….. (V době, kdy nepoužíváte spotřebiče, co využívají vodu, obvykle ve večerních hodinách či brzo ráno, zkontrolujte vodoměr, zdali nevykazuje odběr vody. Pokud se vodoměr točí, pak dochází, k možná i nechtěnému, odběru vody). Když opouštíte nemovitost na delší dobu, uzavřete hlavní přívod vody, předejdete možným haváriím nebo únikům vody. Nepodceňujte kapající kohoutek vodovodní baterie ani protékající splachovač WC. I zdánlivě malý, téměř neviditelný proud vody tekoucí po míse dokáže navýšit Vaše vyúčtování i několikanásobně!

  Únik vody

  Pitná voda je nenahraditelnou surovinou, važme si jí a zbytečně jí neplýtvejme.

 • Toaleta není odpadkový koš aneb co Vám může zdražit stočné?

  Každodenní součástí základních osobních hygienických potřeb je použití toalety......

  Více si můžete přečíst zde: SOVAK ČR Toalety nejsou odpadkové koše

 • Přijímáme nové kolegy

  Stavební dělníky

  strojníky

  řidiče sk. C (C+E)

  Více informací osobně na Královická 251, Brandýs nad Labem nebo na tel. 326 905 698.