• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
    A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

  • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

  • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Brandýs nad Labem - pátek 21.4.2017
Vážení zákazníci, dle informací vlastníka nemovitosti, v ulici Lipová č.p. 1498 neteče voda, a to z důvodu havárie stoupaček v domě. Havárie není na našem vodovodním řadu, proto se s dotazy obracejte na správce či vlastníka nemovitosti Lipová č.p. 1498.

Skorkov, Podbrahy, Otradovice
z důvodu opravy svodného řadu ve dnech 10.4.2017-30.6.2017 bude obecní vodovod zásobován ze záložního zdroje. Více informací zde:
Opatření Otradovice, Podbrahy, Skorkov

Vážení zákazníci,
z důvodu oprav na vodovodním řadu bude ve čtvrtek 27.4.2017 od 8.00 do 15.00 hod. přerušena dodávka vody v Brandýse nad Labem. Dotčené ulice - viz mapka: odstávka
Děkujeme za pochopení.

Z důvodu výluky na přívodním vodovodním řadu bude dne 26. 4. 2017 od 01:00 hodin do dne 27.4.2017 do 08:00 hodin přerušena dodávka pitné vody a to do obcí Přední kopanina, Tuchoměřice, Kněževes. Náhradní zásobování pitnou vodou zajištěno. Předem se omlouváme za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě.

Zadejte hledaný výraz

Pomáháme

Aktivně spolupracujeme se sdruženími, spolky a organizátory akcí v městech a obcích Středních Čech. Přes omezené možnosti se snažíme pokrýt široké spektrum lidských činností. Některé naše aktivity jsou jednorázového charakteru, jiné jsou dlouhodobého, či mají určitou pravidelnost.

Děti jsou hlavním tématem našich sponzorských a propagačních aktivit. Zúčastňujeme se v různých podobách sportovně kulturních akcí, jako jsou dětské dny v námi provozovaných obcích. Ať už to jsou peněžité dary určené k pořízení cen dětem či zajištění vlastní odměny pro děti. V minulosti jsme se spolupodíleli na bezpečnostně preventivních akcích pro děti, v současnosti jsme zaměřeni na bezpečný pohyb dětí na komunikacích – předáváme, především do mateřských škol, dětské reflexní vesty.

Holky ve vestě

Finančním příspěvkem pomáháme pokrýt náklady spojené s provozem letních dětských táborů – např. Letní dětský tábor pořádaný Obcí Skorkov. Naše aktivity lze spojit s činností dětského domu a mládeže ve Staré Boleslavi, dětských sportovních klubů, např. KV Kondor a Sportovní klub Skeleton Brandýs nad Labem, dále pak FC Stará Boleslav, FC Brandýs nad Labem, TJ Sokol Zápy, Basketbalový klub Brandýs n.L., TJ Sokol Otradovice.

Sponzorujeme pořádání kulturních vystoupení pořádaných agenturou Pet-Art na brandýském zámku. Pravidelně se zúčastňujeme pořádání kulturních akcí spojených s koncem roku v Lysé nad Labem. Spolupodíleli jsme se zajištění kulturních a vzdělávacích akcí v obcích Nedomice, Dřísy, Zápy. Přispíváme na vybrané společenské akce v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.

Jednorázovým poskytnutím našich zařízení se nám podařilo pomoci při akcích zastřešovaných skauty – doprava zázemí pro letní skautské tábory, mimořádnými dary jsme pomohli při zajištění akcí pořádaných sbory dobrovolných hasičů v obcích jako například Skorkov a Bříství.

Podporujeme aktivity sdružení MAS Polabí, o.s.p. související především s propagací vodárenství v regionu Polabí.

Zároveň se zaměřujeme na zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Stali jsme se na několik let spoluprovozovateli asistenční ho vozu Azylového domu pro matku a dítě sv. Gerarda. Podíleli jsme se také na realizaci projektu zrakově postižených dětí Nadace Leontinka.

Hrdě se hlásíme k dlouholeté spolupráci s poskytovatelem sociálních služeb Vyšší Hrádek, která se později přesunula do chráněné dílny, dnes známé jako sociálně terapeutická dílna Ateliér šestej smysl Stará Boleslav.

Dovedové (2 of 7)