• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
  A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

 • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

 • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

 • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Zadejte hledaný výraz

Tvrdost vody (její hodnoty) v obcích a MČ provozovaných 1. Vodohospodářskou společností

Webové stránky Středočeské vody budeme postupně rozšiřovat o další obce a městské části, kde působí naše sesterská 1. Vodohospodářská společnost. Týká se to odběrných míst jako MČ Praha – Suchdol, Statenice nebo Horoměřice. Pro naše odběratele v těchto místech jsme připravili podrobný přehled, který se týká tvrdosti vody. Více o tomto parametru, včetně výsledků měření, si můžete přečíst v tomto článku.

Jaká je tvrdost vody, která vám teče z kohoutku? A jak je tvrdost důležitá pro myčky nádobí? Za 1. Vodohospodářskou společnost dáváme ze zdravotního hlediska přednost spíše vodě tvrdší, ale i růst tvrdosti je prospěšný jen do určité míry. Optimální tvrdost pitné vody je uvedena ve vyhlášce pro pitnou vodu.

Ale pozor! Neexistuje žádný důkaz, že by zvýšená tvrdost u pitné vody byla příčinou nepříznivých zdravotních účinků na člověka. V článku najdete výsledky posledního měření tvrdosti v jednotlivých obcích, kde se staráme o provoz vodovodů.

Vyšší tvrdost může zhoršovat senzorické vlastnosti pitné vody:

např. tvorba povlaku na hladině kávy nebo čaje
ztráta aromatických látek z jídel a nápojů vyvázáním na uhličitan vápenatý
nepříjemná chuť vody samotné (pro některé konzumenty)

Podle některých údajů se s tvrdostí vody prodlužuje doba vaření masa a zeleniny

Jednoduchým návodem, jak předejít tvorbě nežádoucího povlaku na hladině čaje u tvrdé vody, je mírné okyselení vody – buď několika kapkami citrónu nebo chuťově neutrální kyselinou askorbovou (vitamin C) či kyselinou citrónovou (1 špetka na 1 litr vody), které lze běžně zakoupit v lékárně.

Z posledního laboratorního meření vyplynuly pro jednotlivé obce na Praze-západ hodnoty tvrdosti, které si můžete přečíst nebo stáhnout zde.

Porovnat je můžete s mezemi.

Meze tvrdosti vody
Pitná voda     mmol/l    odH    oF
velmi tvrdá    > 3,76    > 21,01    > 37,51
tvrdá    2,51 – 3,75    14,01 – 21    25,01 – 37,5
středně tvrdá    1,26 – 2,5    7,01 – 14    12,51 – 25
měkká    0,7 – 1,25    3,9 – 7    7 – 12,5
velmi měkká    < 0,5    < 2,8    < 5

Přepočty tvrdosti vody
1 mmol/l = 5,6o dH                       1o dH = 0,18 mmol/l
1 mmol/l = 10o dF                       1o F = 0,1 mmol/l
1o dH = 1,7o F                       1o F = 0,56o dH

1o dH = německý stupeň
1o F = francouzský stupeň

Comments are closed here.


Aktuality a novinky

 • SOVAK: Kvalita pitné vody

  SOVAK ČR stanovil v rámci nastavené Komunikační strategie pro rok 2021 celooborová témata, která ve spolupráci se svými řádnými členy bude prezentovat široké veřejnosti. Prvním tématem je Kvalita vody. Kvalita pitné vody SOVAK

 • Nepodceňujte kapající kohoutek nebo protékající WC

  1000 litrů je 1m3

  Kontrolujete ve Vašem vyúčtování množství spotřebované vody? Porovnáváte konečný stav měřidla uvedený na faktuře se skutečností? Víte, jak prověřit, nemáte-li únik vody v domácnosti? Pokud jste na všechny tři otázky odpověděli ano, děkujeme Vám za Váš zájem o naši službu – dodávku vody z vodovodů pro veřejnou potřebu.

  Množství spotřebované vody může ovlivnit mnoho faktorů. Dovolte nám, abychom Vám některé z nich připomněli. Zbytečně vodou neplýtvejte, používejte sprchu místo klasické koupele ve vaně, sprchování zbytečně neprodlužujte, vypínejte přívod vody, když ji zrovna nepoužíváte. Nainstalujte si WC s volbou množství spláchnuté vody, neumývejte nádobí pod tekoucí vodou. Zalévejte zahrádky vodou z jiných zdrojů. Jednoduchým způsobem proveďte kontrolu vnitřních rozvodů vody v domácnosti….. (V době, kdy nepoužíváte spotřebiče, co využívají vodu, obvykle ve večerních hodinách či brzo ráno, zkontrolujte vodoměr, zdali nevykazuje odběr vody. Pokud se vodoměr točí, pak dochází, k možná i nechtěnému, odběru vody). Když opouštíte nemovitost na delší dobu, uzavřete hlavní přívod vody, předejdete možným haváriím nebo únikům vody. Nepodceňujte kapající kohoutek vodovodní baterie ani protékající splachovač WC. I zdánlivě malý, téměř neviditelný proud vody tekoucí po míse dokáže navýšit Vaše vyúčtování i několikanásobně!

  Únik vody

  Pitná voda je nenahraditelnou surovinou, važme si jí a zbytečně jí neplýtvejme.

 • Toaleta není odpadkový koš aneb co Vám může zdražit stočné?

  Každodenní součástí základních osobních hygienických potřeb je použití toalety......

  Více si můžete přečíst zde: SOVAK ČR Toalety nejsou odpadkové koše

 • Přijímáme nové kolegy

  Stavební dělníky

  strojníky

  řidiče sk. C (C+E)

  Více informací osobně na Královická 251, Brandýs nad Labem nebo na tel. 326 905 698.

 • Bezpečnost našich zákazníků

  Bezpečnost našich zákazníků

  díky komunikaci našich zákazníků se zákaznickým oddělením jsme zjistili, že se občas naši odběratelé a jejich rodinní příslušníci dostanou do přímého kontaktu s podvodníky, vydávajícími se za zaměstnance naší společnosti. Tito se pokoušejí dostat do domů a bytů pod různými záminkami, ať už jako odečtová služba vodoměru, či kontrola vodoměru, rozvodů vody nebo revize vodovodní a kanalizační přípojky.

  Všichni naši zaměstnanci, kteří vstupují do přímého kontaktu s odběrateli (pořizují odečet měřidla, zajišťují opravy nebo revize, přicházejí na místní šetření) jsou obvykle v pracovním oděvu označeném logem společnosti – provozovatele či logem Středočeská voda. A především - mají průkaz zaměstnance, na kterém je umístěna fotografie a evidenční číslo zaměstnance. Zároveň je zde uvedeno telefonní číslo na zákaznické oddělení společnosti. Na tomto telefonním čísle si můžete ověřit (po zadání evidenčního čísla uvedeného na průkazu) pravost dokladu. Také vozidla a stroje, s nimiž disponují naši zaměstnanci, mají většinou firemní označení.

  Zajištění plynulé dodávky pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění a čištění odpadní vody z Vašich nemovitostí je naším prvořadým úkolem. Jsme si vědomi skutečnosti, že naši pracovníci jsou často nuceni vstupovat do soukromých prostor zákazníka. Přes snahu respektovat právo na soukromí vznikají situace, kdy je zapotřebí vzájemné spolupráce odběratele a provozovatele, za kterou Vám upřímně děkujeme.