• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
  A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

 • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

 • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

 • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Zadejte hledaný výraz

Středočeská Voda.cz

Pro čtyři desítky měst a obcí na území Středočeského kraje a v Praze zajišťuje dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod společnost STAVOKOMPLET spol. s r.o. a 1. Vodohospodářská společnost s.r.o.. Spojením obou firem vznikla nová značka STŘEDOČESKÁ VODA, která obě firmy zastřeší ve svých provozovatelských službách a v komunikaci.

Dnes se Středočeská voda stará o provoz vodovodů a kanalizací pro více než 40 000 zákazníků s důrazem na co největší kvalitu a pohodlí jejich života. Aby byli koncoví odběratelé, ale rovněž majitelé vodovodních a kanalizačních sítí, informování o aktuálním stavu kvality vody nebo oprav, zprovoznily společnosti nové internetové stránky STŘEDOČESKÁ VODA (www.stredoceskavoda.cz). Díky pravidelné aktualizaci a kvalitním filtrům informací získá každý zákazník požadovanou informaci během několika vteřin směřovanou právě pro něj.

Rozhodli jsme se zkvalitnit vztah s našimi odběrateli. Místa, kde se staráme o pitnou nebo odpadní vodu, se nám rozrostla do té míry, že původní webové rozhraní už bylo nedostačující. Vzhledem k novým potřebám pro provozování VaK v domácnostech a podniků, jsme přistoupili i k novému názvu celého informačního kanálu – Středočeská voda,“ vysvětluje ing. Martin Aleš, ředitel společnosti STAVOKOMPLET i sesterské 1. Vodohospodářské společnosti.

Moderní administrace umožňuje vodohospodářským pracovníkům okamžitě zveřejňovat informace o haváriích nebo odstávkách. Zároveň nové internetové stránky obsahují detailní a průběžně aktualizované rozbory kvality vody nebo kalkulace vodného / stočeného. Díky filtraci pro jednotlivé obce a města mají zákazníci vždy souhrnné informace pro každé odběrné místo. Včetně velmi viditelných kontaktů pro konzultace nebo nahlášení případných poruch.

Velmi jsme dbali na to, aby byly nové stránky, které jsou pro nás klíčovým komunikačním kanálem pro odběratele, přehledné i pro seniory. Ke každé informaci se mohou dostat třemi cestami, takže nemusejí tápat. Odpovídá tomu i dostatečně velký font písma,“ doplňuje ing. Martin Aleš.

Stránky jsou v provozu zhruba měsíc a za tu dobu zákaznické oddělení obdrželo množství pochvalných reakcí. Koncoví zákazníci jsou o novém informačním kanálu zpravováni i prostřednictvím vyúčtování a další komunikace.

Slavnostně byl celý projekt STŘEDOČESKÁ VODA představen na konci dubna na zámku v Brandýse nad Labem za podpory pana náměstka ministerstva životního prostředí Ing. Kříže. Pracovní akce se společenskou a kulturní náplní se zúčastnilo 31 zástupců měst a obcí, které jsou odběrateli Středočeské vody. Zástupci vodohospodářských společností představili mimo jiné nové technologie sledující stav potrubí, monitorující kvalitu vody nebo také velmi často probíraný a potřebný vodárenský dispečink.

Celým projektem dokládáme, že naše silné postavení ve Středočeském kraji není náhodné. Neustále se snažíme o inovace a investujeme do lepšího servisu pro partnery i koncové odběratele. Přináší to své plody v podobě nových zájemců o naše služby i stoupající spokojenost těch stávajících, jejichž důvěry si velmi vážíme,“ uzavírá ing. Martin Aleš, jehož oporou je tým více než sto zaměstnanců, kteří každým dnem dokazují své profesionální kvality a letité zkušenosti v oblasti vodního hospodářství.

Comments are closed here.


Aktuality a novinky

 • SOVAK: Kvalita pitné vody

  SOVAK ČR stanovil v rámci nastavené Komunikační strategie pro rok 2021 celooborová témata, která ve spolupráci se svými řádnými členy bude prezentovat široké veřejnosti. Prvním tématem je Kvalita vody. Kvalita pitné vody SOVAK

 • Nepodceňujte kapající kohoutek nebo protékající WC

  1000 litrů je 1m3

  Kontrolujete ve Vašem vyúčtování množství spotřebované vody? Porovnáváte konečný stav měřidla uvedený na faktuře se skutečností? Víte, jak prověřit, nemáte-li únik vody v domácnosti? Pokud jste na všechny tři otázky odpověděli ano, děkujeme Vám za Váš zájem o naši službu – dodávku vody z vodovodů pro veřejnou potřebu.

  Množství spotřebované vody může ovlivnit mnoho faktorů. Dovolte nám, abychom Vám některé z nich připomněli. Zbytečně vodou neplýtvejte, používejte sprchu místo klasické koupele ve vaně, sprchování zbytečně neprodlužujte, vypínejte přívod vody, když ji zrovna nepoužíváte. Nainstalujte si WC s volbou množství spláchnuté vody, neumývejte nádobí pod tekoucí vodou. Zalévejte zahrádky vodou z jiných zdrojů. Jednoduchým způsobem proveďte kontrolu vnitřních rozvodů vody v domácnosti….. (V době, kdy nepoužíváte spotřebiče, co využívají vodu, obvykle ve večerních hodinách či brzo ráno, zkontrolujte vodoměr, zdali nevykazuje odběr vody. Pokud se vodoměr točí, pak dochází, k možná i nechtěnému, odběru vody). Když opouštíte nemovitost na delší dobu, uzavřete hlavní přívod vody, předejdete možným haváriím nebo únikům vody. Nepodceňujte kapající kohoutek vodovodní baterie ani protékající splachovač WC. I zdánlivě malý, téměř neviditelný proud vody tekoucí po míse dokáže navýšit Vaše vyúčtování i několikanásobně!

  Únik vody

  Pitná voda je nenahraditelnou surovinou, važme si jí a zbytečně jí neplýtvejme.

 • Toaleta není odpadkový koš aneb co Vám může zdražit stočné?

  Každodenní součástí základních osobních hygienických potřeb je použití toalety......

  Více si můžete přečíst zde: SOVAK ČR Toalety nejsou odpadkové koše

 • Přijímáme nové kolegy

  Stavební dělníky

  strojníky

  řidiče sk. C (C+E)

  Více informací osobně na Královická 251, Brandýs nad Labem nebo na tel. 326 905 698.

 • Bezpečnost našich zákazníků

  Bezpečnost našich zákazníků

  díky komunikaci našich zákazníků se zákaznickým oddělením jsme zjistili, že se občas naši odběratelé a jejich rodinní příslušníci dostanou do přímého kontaktu s podvodníky, vydávajícími se za zaměstnance naší společnosti. Tito se pokoušejí dostat do domů a bytů pod různými záminkami, ať už jako odečtová služba vodoměru, či kontrola vodoměru, rozvodů vody nebo revize vodovodní a kanalizační přípojky.

  Všichni naši zaměstnanci, kteří vstupují do přímého kontaktu s odběrateli (pořizují odečet měřidla, zajišťují opravy nebo revize, přicházejí na místní šetření) jsou obvykle v pracovním oděvu označeném logem společnosti – provozovatele či logem Středočeská voda. A především - mají průkaz zaměstnance, na kterém je umístěna fotografie a evidenční číslo zaměstnance. Zároveň je zde uvedeno telefonní číslo na zákaznické oddělení společnosti. Na tomto telefonním čísle si můžete ověřit (po zadání evidenčního čísla uvedeného na průkazu) pravost dokladu. Také vozidla a stroje, s nimiž disponují naši zaměstnanci, mají většinou firemní označení.

  Zajištění plynulé dodávky pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění a čištění odpadní vody z Vašich nemovitostí je naším prvořadým úkolem. Jsme si vědomi skutečnosti, že naši pracovníci jsou často nuceni vstupovat do soukromých prostor zákazníka. Přes snahu respektovat právo na soukromí vznikají situace, kdy je zapotřebí vzájemné spolupráce odběratele a provozovatele, za kterou Vám upřímně děkujeme.