• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
    A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

  • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

  • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Zadejte hledaný výraz

Průmyslové areály

Mezi naše klienty patří i velké průmyslové a logistické areály, výrobní zóny nebo technologické parky.

Pro jejich investory, developery nebo vlastníky zajišťujeme komplexní realizaci inženýrských sítí a vedeme transparentní agendu spojenou s vyúčtováním vodného a stočného, včetně detailní evidence zákazníků (nájemců nebo vlastníků). S odběrateli uzavíráme smlouvy o dodávce vody a odvádění a čistění odpadních vod.