• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
  A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

 • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

 • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

 • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Lysá nad Labem, Litol, Byšičky 9.2.2022 - přerušení dodávky vody. Bližší informace zde: odstávka

Středokluky, Běloky: Vážení zákazníci, v souvislosti se zahájením provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu ve Vašich obcích, si můžete na uvedených odkazech vytisknout Informační dopis Středokluky Běloky info dopis     a Podklady pro smlouvu Podklady pro smlouvu Středokluky Běloky k vyplnění.  Děkujeme Vám za spolupráci.

Covid 19 opatření: V souvislosti se zhoršující se situací budou zákaznická oddělení společností 1. Vodohospodářská společnost a Stavokomplet do odvolání pro veřejnost  uzavřená.  Preferujte prosím písemnou a telefonickou komunikaci. Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

MČ Praha 5 - Lipence: 1. Vodohospodářská společnost, spol s.r.o. je provozovatelem vodovodu a kanalizace v Městské části Praha 5 - Lipence.  Informace o případné změně provozovatele, ani datum změny nám není znám. Děkujeme.

Hradešín: vyjádření ke stanovisku obce - uzavírání smluv

Více

Vážení odběratelé, na základě Stanoviska obce k uzavírání smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod s občany Hradešína společností Stavokomplet s.r.o., zveřejněného na stránkách Obce Hradešín, přikládáme vyjádření našeho právního zástupce: Hradešín vyjádření právního zástupce č. 1 a Hradešín vyjádření právního zástupce č. 2.  S díky pracovníci společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Postřižín - přijmeme pracovníka odečtové služby: inzerát

Lysá nad Labem - odkalení: v případě, že Vám z kohoutku vytéká kalná voda, kontaktujte prosím pracovníka VaK sítí

p. Lukáše Havelku, tel. 723749315. Děkujeme za spolupráci

Dezinfekce vody - corona

Více

Z důvodu epidemiologických opatření je na všech námi provozovaných vodovodech v současné době prováděna dezinfekce pitné vody chlornanem sodným na horní hranici hygienických limitů povolených pro pitnou vodu, a to v koncentraci do 0,3mg/l. Vyhláška 252/2004 Sb.

Stavokomplet: Máte zájem pracovat v naší firmě? Bližší informace zde: obsluha malých ČOV

Projekt Energetické úspory ve společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o. k nahlédnutí zde: Projekt Energetické úspory

Informace o zpracování osobních údajů

Více

Osobní údaje odběratele jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly odběratelem poskytnuty ve smlouvě o dodávce voda a odvádění a čištění odpadních vod uzavřené v souladu s § 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců provozovatele. Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným zákonem. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou. Držitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, má právo vznést námitku proti zpracování. Veškerá svá práva je nutno uplatňovat písemnou formou směrovanou na adresu provozovatele.

Chystáte se napustit bazén? Mohlo by Vás zajímat... Chystáte se napustit bazén vodou z vodovodu

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě. Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Zadejte hledaný výraz

Novinky


 • Zdiby

  Změna provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu

  Informační dopis :   Info dopis Zdiby

 • SOVAK: Kvalita pitné vody

  SOVAK ČR stanovil v rámci nastavené Komunikační strategie pro rok 2021 celooborová témata, která ve spolupráci se svými řádnými členy bude prezentovat široké veřejnosti. Prvním tématem je Kvalita vody. Kvalita pitné vody SOVAK

 • Nepodceňujte kapající kohoutek nebo protékající WC

  1000 litrů je 1m3

  Kontrolujete ve Vašem vyúčtování množství spotřebované vody? Porovnáváte konečný stav měřidla uvedený na faktuře se skutečností? Víte, jak prověřit, nemáte-li únik vody v domácnosti? Pokud jste na všechny tři otázky odpověděli ano, děkujeme Vám za Váš zájem o naši službu – dodávku vody z vodovodů pro veřejnou potřebu.

  Množství spotřebované vody může ovlivnit mnoho faktorů. Dovolte nám, abychom Vám některé z nich připomněli. Zbytečně vodou neplýtvejte, používejte sprchu místo klasické koupele ve vaně, sprchování zbytečně neprodlužujte, vypínejte přívod vody, když ji zrovna nepoužíváte. Nainstalujte si WC s volbou množství spláchnuté vody, neumývejte nádobí pod tekoucí vodou. Zalévejte zahrádky vodou z jiných zdrojů. Jednoduchým způsobem proveďte kontrolu vnitřních rozvodů vody v domácnosti….. (V době, kdy nepoužíváte spotřebiče, co využívají vodu, obvykle ve večerních hodinách či brzo ráno, zkontrolujte vodoměr, zdali nevykazuje odběr vody. Pokud se vodoměr točí, pak dochází, k možná i nechtěnému, odběru vody). Když opouštíte nemovitost na delší dobu, uzavřete hlavní přívod vody, předejdete možným haváriím nebo únikům vody. Nepodceňujte kapající kohoutek vodovodní baterie ani protékající splachovač WC. I zdánlivě malý, téměř neviditelný proud vody tekoucí po míse dokáže navýšit Vaše vyúčtování i několikanásobně!

  Únik vody

  Pitná voda je nenahraditelnou surovinou, važme si jí a zbytečně jí neplýtvejme.

 • Toaleta není odpadkový koš aneb co Vám může zdražit stočné?

  Každodenní součástí základních osobních hygienických potřeb je použití toalety......

  Více si můžete přečíst zde: SOVAK ČR Toalety nejsou odpadkové koše

 • Přijímáme nové kolegy

  Stavební dělníky

  strojníky

  řidiče sk. C (C+E)

  Více informací osobně na Královická 251, Brandýs nad Labem nebo na tel. 326 905 698.