• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
    A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

  • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

  • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Vážení odběratelé obce Chýně, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Neprovádějte závlahy zahrad a napouštění bazénů vodou z vodovodního řadu.

Současné počasí je příčinou nedostatečného doplňování zdrojů pitné vody, hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.

Prosíme odběratele, aby se taktéž předzásobili vodou.

Děkujeme za pochopení

Chýně
Vážení odběratelé, dne 28.5.2017 jste mohli zaznamenat v některých částech obce problémy s dodávkou vody. Za zmíněné problémy může především mimořádně vysoký odběr vody v celé vodárenské soustavě v okolí Prahy a na ně napojených lokalit včetně obce Chýně. V kombinaci několika faktorů od mimořádně teplého počasí, sucha až po samostatnou situaci s omezenou kapacitou vodovodu v Chýni i vodárenské soustavy okolí Prahy není technicky možné za mimořádných podmínek zásobit obec vodou. Bohužel do doby výstavby vodojemu v Chýni, kterou zajišťuje obec, není možné reagovat na nedostatečné množství vody dodávané z centrální sítě. V krátkém časovém horizontu obec připravila zokruhování části vodovodní sítě, které doplní potřebu vody v problematických výše položených lokalitách obce.
Jako provozovatel vodovodu obce nejsme schopni situaci s dodávkou vody ovlivnit a to i přes to, že v průběhu celého roku provádíme veškeré technické a administrativní opatření, aby se současná situace nezhoršila.
Doporučujeme Vám předzásobit se vodou zvláště v současných mimořádně teplých dnech.
Děkujeme všem odběratelům za pochopení a omlouváme se za vzniklé potíže

 

Přišimasy, Horka, Skřivany, Hradešín
Vážení zákazníci, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Omezte prosím závlahy z vodovodu pro veřejnou potřebu stejně jako napouštění bazénů.
Současné počasí je příčinou nedostatečného doplňování zdrojů pitné vody, hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.
Děkujeme  za pochopení a spolupráci

Skorkov, Podbrahy, Otradovice
z důvodu opravy svodného řadu ve dnech 10.4.2017-30.6.2017 bude obecní vodovod zásobován ze záložního zdroje.

Z důvodu opožděného předání svodného řadu a jeho následného proplachování bude dodávka pitné vody ze záložního zdroje prodloužena do 31. 7. 2017
Více informací zde:
Opatření Otradovice, Podbrahy, Skorkov

Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě.

Zadejte hledaný výraz

1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.

1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.
Kladenská 132
252 64 Velké Přílepy

IČO: 47551917
DIČ: CZ47551917

ID datové schránky: mzq5pp4

GPS souřadnice sídla společnosti: 50°9’32.620″N, 14°18’28.088″E
Zákaznický e-mail: info@1vodohospodarska.cz

STŘEDISKO PRO STYK SE ZÁKAZNÍKY
fakturace, vedení evidence zákazníků

ZO1vhs

Bc. Ladislava Urbanová – vedoucí
Tel.: 326 905 698, l.21,
E-mail: urbanova@stavokomplet.cz

Jana Sloupová – fakturantka, obchodník
Tel.: 220 911 739, Fax: 220 910 331,
E-mail: jana.sloupova@1vodohospodarska.cz

Zdena Zemanová– fakturantka, obchodník
Tel.: 220 911 739, Fax: 220 910 331,
E-mail: zdena.zemanova@1vodohospodarska.cz, vodomery@1vodohospodarska.cz

Petra Šmídová – fakturantka, obchodník
Tel.: 220 911 739, Fax: 220 910 331,
E-mail: eva.novotna@1vodohospodarska.cz

STŘEDISKO TECHNICKÉ
vyjádření k dokumentacím, hodnocení stavů VaK

Ing. Zdeněk Dlouhý – vedoucí
Tel.: 326 905 698, 326 905 379, l.16,
Mobil: 725 826 863
E-mail: dlouhy@stavokomplet.cz

Vyjádření, dokumentace

Ing. Jindřiška Rýzlerová
Tel.: 220 911 739, Fax: 220 910 331,
E-mail: jindriska.ryzlerova@1vodohospodarska.cz

STŘEDISKO SÍTÍ VaK
zajištění dodávky vody, havárie, výměna vodoměrů, realizace přípojek VaK

Tomáš Kříž – vedoucí
Mobil: 602 341 927
E-mail: provoz@1vodohospodarska.cz

STŘEDISKO ČOV a ČS
likvidace odpadních vod

Jan Bílek – vedoucí
Mobil: 602 389 287
E-mail: provoz@1vodohospodarska.cz

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Martin Aleš – jednatel
Tel.: 326 905 698, l.19,
E-mail: ales@stavokomplet.cz
Ing. Petra Janská – oblastní manažer pro Prahu západ
Tel.: 220 911 739, Fax: 220 910 331
E-mail: petra.janska@1vodohospodarska.cz
Jiří Říha – mistr provozu
Mobil: 702 210 618
E-mail: jiri.riha@1vodohospodarska.cz