• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
    A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

  • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

  • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Vážení odběratelé obce Chýně, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Neprovádějte závlahy zahrad a napouštění bazénů vodou z vodovodního řadu.

Současné počasí je příčinou nedostatečného doplňování zdrojů pitné vody, hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.

Prosíme odběratele, aby se taktéž předzásobili vodou.

Děkujeme za pochopení

Chýně
Vážení odběratelé, dne 28.5.2017 jste mohli zaznamenat v některých částech obce problémy s dodávkou vody. Za zmíněné problémy může především mimořádně vysoký odběr vody v celé vodárenské soustavě v okolí Prahy a na ně napojených lokalit včetně obce Chýně. V kombinaci několika faktorů od mimořádně teplého počasí, sucha až po samostatnou situaci s omezenou kapacitou vodovodu v Chýni i vodárenské soustavy okolí Prahy není technicky možné za mimořádných podmínek zásobit obec vodou. Bohužel do doby výstavby vodojemu v Chýni, kterou zajišťuje obec, není možné reagovat na nedostatečné množství vody dodávané z centrální sítě. V krátkém časovém horizontu obec připravila zokruhování části vodovodní sítě, které doplní potřebu vody v problematických výše položených lokalitách obce.
Jako provozovatel vodovodu obce nejsme schopni situaci s dodávkou vody ovlivnit a to i přes to, že v průběhu celého roku provádíme veškeré technické a administrativní opatření, aby se současná situace nezhoršila.
Doporučujeme Vám předzásobit se vodou zvláště v současných mimořádně teplých dnech.
Děkujeme všem odběratelům za pochopení a omlouváme se za vzniklé potíže

 

Přišimasy, Horka, Skřivany, Hradešín
Vážení zákazníci, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Omezte prosím závlahy z vodovodu pro veřejnou potřebu stejně jako napouštění bazénů.
Současné počasí je příčinou nedostatečného doplňování zdrojů pitné vody, hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.
Děkujeme  za pochopení a spolupráci

Skorkov, Podbrahy, Otradovice
z důvodu opravy svodného řadu ve dnech 10.4.2017-30.6.2017 bude obecní vodovod zásobován ze záložního zdroje.

Z důvodu opožděného předání svodného řadu a jeho následného proplachování bude dodávka pitné vody ze záložního zdroje prodloužena do 31. 7. 2017
Více informací zde:
Opatření Otradovice, Podbrahy, Skorkov

Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě.

Zadejte hledaný výraz

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

STAVOKOMPLET spol. s r.o.
odštěpný závod Vodovody a kanalizace
Zápy, Královická 251, 250 01 Brandýs nad Labem

Areál firmy se nachází na konci Brandýsa n. L., směr Lázně Toušeň, Čelákovice. Na konci ulice Královická, za dálnicí před areálem Staveb mostů Praha a.s.

GPS souřadnice sídla společnosti: N50 10.704 E14 41.441
Zákaznický e-mail: zakaznicke@stavokomplet.cz

IČO: 47052945, DIČ: CZ47052945

ID datové schránky: n834kd3

 

STŘEDISKO PRO STYK SE ZÁKAZNÍKY
fakturace, vedení evidence zákazníků

ZO Stavo

Bc. Ladislava Urbanová – vedoucí
tel.: 326 905 698, 326 905 379, linka 21
e-mail: urbanova@stavokomplet.cz
mobil: 702 094 522

Hana Dvořáková – fakturantka, obchodník
tel.: 326 905 698, 326 905 379, 326 906 087-8, linka 26
e-mail: dvorakova@stavokomplet.cz
mobil: 702 094 522

Renata Řípová – fakturantka, obchodník
tel.: 326 905 698, 326 905 379, 326 906 087-8, linka 43
e-mail: ripova@stavokomplet.cz
mobil: 702 094 522

Soňa Valášková – fakturantka, obchodník
tel.: 326 905 698, 326 905 379, 326 906 087-8, linka 42
e-mail: valaskova@stavokomplet.cz
mobil: 702 094 522

Hana Jalovcová – fakturantka, obchodník
tel.: 326 905 698, 326 905 379, 326 906 087-8, linka 23
e-mail: jalovcova@stavokomplet.cz
mobil: 702 094 522

STŘEDISKO TECHNICKÉ
vyjádření k dokumentacím, hodnocení stavů VaK

Ing. Zdeněk Dlouhý – vedoucí
tel.: 326 905 698, 326 905 379, 326 906 087-8, linka 16
e-mail: dlouhy@stavokomplet.cz
mobil: 725 826 863

Vyjádření, dokumentace
Miroslava Jelínková
Tel.: 326 905 698, 326 905 379, 326 906 087-8, linka 37
e-mail: jelinkovam@stavokomplet.cz
mobil: 724 311 152

Kamerové a měřící vozidlo
Patrik Novák

e-mail: novak@stavokomplet.cz
mobil: 702 292 656

 

STŘEDISKO SÍTÍ VaK
zajištění dodávky vody, havárie, výměna vodoměrů, realizace přípojek VaK

POHOTOVOST
606 167 187

 

Středisko sítí VaK
Michal Gruber – vedoucí
tel.: 326 905 698, 326 905 379, 326 906 087-8, linka 24
e-mail: gruber@stavokomplet.cz
mobil: 721 827 948

Milena Mykytynová – technik, dispečerka
tel: 326 905 698, 326 905 379, 326 906 087-8, linka 24
e-mail: mykytynova@stavokomplet.cz
mobil: 724 137 954

Petr Hrbolka – zástupce vedoucího
mobil: 777 167 187

 

STŘEDISKO ČOV a ČS
likvidace odpadních vod

POHOTOVOST
607 107 194

 

Karel Jirkovský – vedoucí
tel.: 326 912 779
e-mail: cov.brandys@seznam.cz
mobil: 606 658 467

Martina Kulhánková – technik, dispečerka
tel. 326 912 779
e-mail: kulhankova@stavokomplet.cz

Martin Moravec – zástupce vedoucího
tel. 724 362 729

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitel
Ing. Martin Aleš
e-mail: ales@stavokomplet.cz

Provozní manažer
Ing. Milan Rotek
tel.: 326 905 698, 326 905 379, 326 906 087-8, linka 41
e-mail: rotek@stavokomplet.cz

Ekonom – plánovač
Ing. Eva Böhmová
tel: 326 905 698, 326 905 379, 326 906 087-8, linka 44
e-mail: bohmova@stavokomplet.cz