• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
    A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

  • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

  • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Zadejte hledaný výraz

Kvalita vody

Koncovým zákazníkům garantujeme soustavnou kontrolu odebírané vody z veřejného vodovodu. Nedílnou součástí naší služby je permanentní kontrola stavu vodovodního řadu, investice do jeho rozšiřování a zkvalitňování, stejně jako snižování ztrát pitné vody při její distribuci.

Nejčerstvější výsledky měření pro každou obec najdete v jejím profilu, pod odkazem Výsledky laboratorního měření kvality vody.

S důrazem na kvalitu dodávané vody souvisí také péče o krajinu, která je zdrojem pitné vody. Nestaráme se proto jen o samotné zdroje, ale i jejich okolí. A bedlivě monitorujeme všechny aktivity s možným dopadem na vodní zdroje, nevyjímaje zemědělství.

Uvědomujeme si, že právě voda je lakmusovým papírkem kondice celého místního ekosystému. A proto si zaslouží příroda jako celek nejvyšší pozornost.