• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
    A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

  • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

  • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Zadejte hledaný výraz

Laboratoře

Kvalitu dodávané vody měříme v akreditovaných a autorizovaných laboratořích Vodní zdroje GLS Praha a.s. a Miroslav Šena – Vodohospodářská laboratoř.

Nově kontrolní odběry vybraných chemických ukazatelů zpracovává pražská laboratoř ALS Czech republic s.r.o. Všichni naši dodavatelé mají certifikaci autorizované a akreditované laboratoře dle zákonných požadavků.

V souladu s přísnými zákony platí, že při zjištění jakékoliv odchylky od vytyčených norem dochází okamžitě ke kontrolnímu měření. Pakliže i to potvrdí vyšší hodnoty jakékoliv látky, dochází k okamžitému řešení – od technologických až po ochranu koncového uživatele.