• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
    A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

  • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

  • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Zadejte hledaný výraz

Zdroje vody

Kvalitní pitnou vodu zajišťujeme z několika monitorovaných vodních zdrojů. Ty spolu s vlastníky vodovodních sítí volíme tak, aby byly dostatečným rezervoárem kvalitní pitné vody i v suchém období jako v létě 2015.

Na většině míst, kde působíme, kombinujeme několik vodních zdrojů. Proto, aby byla zaručena jistota v dodávce pitné vody pro koncové odběratele. V případě generelního výpadku nebo celkové opravy, disponujeme dostatečným množstvím cisteren.

Nejčastěji čerpáme vodu z přehrad Káraný a Želivka, případně Vrchlice. Využíváme i vlastní vrty, stejně jako záložní studny. V některých obcích jsme napojeni na skupinový vodovod, jako jsou Pražská vodárenská soustava nebo Středočeské vodárny, kde uplatňujeme přísnou lokální údržbu i kontrolu kvality.