• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
    A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

  • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

  • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Zadejte hledaný výraz

Vyjádření k projektové dokumentaci – 1.Vodohospodářská společnost, s.r.o.

Vydání stanoviska provozovatele ke stavební činnosti je provedeno na základě předložení projektové dokumentace (relevantní část týkající se vodovodu a kanalizace) v tištěné podobě v počtu 2 pare pro vyjádření k novým přípojkám (od napojení na hlavní řad v ulici po vodoměrnou a revizní šachtu na pozemku odběratele). V ostatních případech v počtu 1 pare. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že projektovou dokumentaci není možné předávat v elektronické podobě (e-mailem lze vyřídit pouze vyjádření k existenci sítí).

Před podáním žádosti o vyjádření Vám nabízíme možnost konzultací Vámi navržených technických řešení telefonicky nebo e-mailem. Osobní konzultace v sídle společnosti 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. (Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy) pouze po předchozí domluvě viz. STŘEDISKO TECHNICKÉ.

Ceník zpoplatněných prací a úkonů

Možnosti podání projektové dokumentace k vyjádření:

  1. Zaslání projektové dokumentace v tištěné podobě na adresu společnosti: 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o., Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy.
  2. Osobní předání projektové dokumentace v tištěné podobě v počtu 2 pare na podatelně naší společnosti na adrese Kladenská 132, 252 64 Velké Přílepy.

Informace technického charakteru jsou uvedeny v Technických podmínkách návrhu a realizace přípojek, které naleznete ve Formulářích ke stažení, spolu s formuláři Žádost o vyjádření a Žádost o zřízení přípojky.