• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
    A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

  • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

  • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Přišimasy, Horka, Skřivany, Hradešín - omezení odběru vody
Vážení zákazníci,
22.5.2017 jsme částečně odstranili příčinu havárie na zdrojích pitné vody, kterou jsou zásobovány Vaše obce.
Obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Informace o případných změnách v dodávce vody budeme průběžně zveřejňovat.
Děkujeme všem odběratelům za pochopení.
Havárie čerpadla

Skorkov, Podbrahy, Otradovice
z důvodu opravy svodného řadu ve dnech 10.4.2017-30.6.2017 bude obecní vodovod zásobován ze záložního zdroje. Více informací zde:
Opatření Otradovice, Podbrahy, Skorkov

Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě.

Zadejte hledaný výraz

Služby

Stavíme, servisujeme a provozujeme vše, co souvisí s vodovodními sítěmi, soustavami odpadních vod nebo jejich čistírnami (ČOV). Díky naší letité zkušenosti s dodávkami velkých celků inženýrských síti i jejich následným provozem přesně víme, jak učinit i vaše vodovody a kanalizace maximálně efektivními a spolehlivými. A to s cílem maximální spokojenosti koncových odběratelů.

Zaručujeme non-stop servis pro naše stále odběratele. Jsme k dispozici i jednorázovým klientům pro opravy sítí nebo pronájem vozů nebo odborných technologií.

Náš servis • Města a obce • Průmyslové areály