• ZAJIŠŤUJEME KOMPLETNÍ PROVOZ KANALIZACÍ
    A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

  • DODÁVÁME PITNOU VODU DO VÍCE NEŽ 50 MĚST A OBCÍ

  • ANI JEDEN DEN BEZ VODY

  • PEČUJEME O KRAJINU, KTERÁ JE ZDROJEM PITNÉ VODY

Vážení odběratelé obce Chýně, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Neprovádějte závlahy zahrad a napouštění bazénů vodou z vodovodního řadu.

Současné počasí je příčinou nedostatečného doplňování zdrojů pitné vody, hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.

Prosíme odběratele, aby se taktéž předzásobili vodou.

Děkujeme za pochopení

Chýně
Vážení odběratelé, dne 28.5.2017 jste mohli zaznamenat v některých částech obce problémy s dodávkou vody. Za zmíněné problémy může především mimořádně vysoký odběr vody v celé vodárenské soustavě v okolí Prahy a na ně napojených lokalit včetně obce Chýně. V kombinaci několika faktorů od mimořádně teplého počasí, sucha až po samostatnou situaci s omezenou kapacitou vodovodu v Chýni i vodárenské soustavy okolí Prahy není technicky možné za mimořádných podmínek zásobit obec vodou. Bohužel do doby výstavby vodojemu v Chýni, kterou zajišťuje obec, není možné reagovat na nedostatečné množství vody dodávané z centrální sítě. V krátkém časovém horizontu obec připravila zokruhování části vodovodní sítě, které doplní potřebu vody v problematických výše položených lokalitách obce.
Jako provozovatel vodovodu obce nejsme schopni situaci s dodávkou vody ovlivnit a to i přes to, že v průběhu celého roku provádíme veškeré technické a administrativní opatření, aby se současná situace nezhoršila.
Doporučujeme Vám předzásobit se vodou zvláště v současných mimořádně teplých dnech.
Děkujeme všem odběratelům za pochopení a omlouváme se za vzniklé potíže

 

Přišimasy, Horka, Skřivany, Hradešín
Vážení zákazníci, obracíme se na Vás s žádostí a prosbou o šetrné užívání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Omezte prosím závlahy z vodovodu pro veřejnou potřebu stejně jako napouštění bazénů.
Současné počasí je příčinou nedostatečného doplňování zdrojů pitné vody, hrozí omezování plynulé dodávky vody do Vašich nemovitostí.
Děkujeme  za pochopení a spolupráci

Skorkov, Podbrahy, Otradovice
z důvodu opravy svodného řadu ve dnech 10.4.2017-30.6.2017 bude obecní vodovod zásobován ze záložního zdroje.

Z důvodu opožděného předání svodného řadu a jeho následného proplachování bude dodávka pitné vody ze záložního zdroje prodloužena do 31. 7. 2017
Více informací zde:
Opatření Otradovice, Podbrahy, Skorkov

Tvrdost vody v jednotlivých provozovaných obcí jsou uvedeny zde: Tvrdost vody STČ voda

Laboratorní měření (včetně hodnot dusičnanů) ve všech odběrných místech jsou v normě.

Zadejte hledaný výraz

Kontakty

 

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 24 HODIN DENNĚ
PORUCHY, HAVÁRIE, KVALITA APOD.

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Kostelec nad Labem, Jiřice, Dvorce, Horka, Hradešín, Přišimasy, Skřivany, Popovice, Průmyslová zóna Modletice, Postřižín, Rudeč, Zápy
NON-STOP TELEFON: 606 167 187

Církvice, Jakub, Nové Dvory
NON-STOP TELEFON: 728 606 947

Bříství, Dřísy, Káraný, Konětopy, Nedomice, Otradovice, Ovčáry, Podbrahy, Předměřice nad Jizerou, Skorkov, Starý Vestec
NON-STOP TELEFON: 724 311 153

Únětice
NON-STOP TELEFON: 733 128 657

Dobrovíz, Dolany, Horoměřice, Chýně, Kněževes, MČ Praha-Přední Kopanina, MČ Praha-Lipence, MČ Praha-Suchdol, Statenice, Tuchoměřice, Úholičky
NON-STOP TELEFON: 728 504 744

 

Zákaznické centrum Brandýs nad Labem

Brandýs nad Labem, Královická 251
pondělí a středa 7.30 – 11.00 a 12.30 – 17.00
úterý a čtvrtek 7.30 – 11.00 a 12.30 – 15.00
pátek 7.30 – 11.00
e-mail: zakaznicke@stavokomplet.cz
tel.: 326 905 698, 326 906 087, 326 906 088, 326 905 379, 702 094 522

Kontaktní místo Velké Přílepy

Velké Přílepy, Kladenská 132
pondělí, úterý, čtvrtek 7.30 – 11.00 a 12.30 – 14.30
středa 7.30 – 11.00 a 12.30 – 17.30
pátek 7.30 – 11.30

v ostatní dny vám budeme rádi k dispozici v kontaktním místě po předchozí telefonické domluvě
e-mail: zakaznicke@stavokomplet.cz, info@1vodohospodarska.cz
tel.: 603 314 308, 220 911 739, 220 910 331